INFORMATIONSOVERSIGT


 

Sådan bliver du medlem af Onsdags - Herrerne i 2020


Tilmelding til den løbende turnering (års kortet)

(Points til den løbende turnering for de medlemmer, der
melder sig på års kortet, vil først blive registreret, når
der spilles til sommergreen.)

Turnerings gebyret er i 2020 år 500 kr.

Points tæller først med på årskortet, når beløbet er
indbetalt.
Beløbet bedes indbetalt til Sydbank Rosenvangs Alle 184,
Højbjerg afdeling – regnr. 7120 kontonr. 1192888.

NB: Medlems nummer og navn skal opgives ved indbetaling.

Dagsturnering: Matchgebyr kr. 60 pr. gang. MOBILEPAY 551088

Rækkeinddelinger:

Nedenstående er de midlertidige hcp. inddelinger
De endelige bliver lavet efter de spillede runder i april.
Hvis man bliver flyttet til en anden række, vil man
få de optjente point på årskortet med over i den nye række.

A-rækken: +4 - 12,9
B-rækken: 13,0 - 20,7
C-rækken: 20,8 - 42,0


Tilmelding:

Tilmelding til Onsdags herrernes ordinære matcher skal ske
udelukkende via Golfbox.

Det gælder både de spillere, der har tilmeldt sig Års kortet,
og de, der deltager på Dagskort.

Udover tilmelding på golfbox, skal du også tilmelde dig i
golfbox/klubturneringer,af hensyn til handicapregulering.

Alle deltagere skal skrive sig på de lister, der er lagt
frem i mødelokalet hver onsdag inden runden startes.

Gunstarter:

Onsdags herrerne har flere gunstarter i sæsonen.

For detaljeret information om matcher og sponsorer – se Onsdags herrernes matchprogram.)

SAT CUP:

En turnering der blev etableret i 2012 mod Trehøje og
Stensballegaard.

Finalen bliver afviklet over 36 huller, det kræver derfor en god fysik at deltage i
dette arrangement

De 3 bedst placerede på onsdags herrernes års kortet den 1. august i A+B+C rækken har
kvalificeret sig til finalen

Turneringen går på skift mellem de 3 klubber.

Matchkomiteen udtager 3 wildcard.

I 2020 er finalen i AGC lørdag den 5 september.

Der spilles om æren og en kæmpe pokal, som vinderklubben har
stående indtil næste års finale.

I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere spillere
afgøres placering som følger

1.Den spiller der samlet set har opnået flest point, før
fratræk af dårligste placeringer har den bedste placering.

2.Den spiller der har flest 1. pladser i den ugentlige
turnering har den bedste placering.

3.Den spiller der har flest 2. pladser i den ugentlige
turnering har den bedste placering.

4.Lodtrækning

ØVRIGE INFORMATIONER

a. Matchformer
Der vil i lighed med tidligere år blive afviklet
onsdags turneringer, hvor der spilles stableford eller
modificeret slagspil i A- og B- og C- rækken.

Se mere på www.onsdagsherrerne.dk - Matchprogram.

b. SAT - Cup finalen der er omtalt ovenfor

c. Præmieoverrækkelse

Der er der ikke længere noget krav om, at vinderne skal være
til stede under præmieoverrækkelsen for at få deres præmier.

Præmieoverrækkelse finder sted ca. 1. gang pr. måned ved en GUNSTART.

NB: Kravet om tilstedeværelse for at få præmie er dog
fortsat gældende ved sponserede gunstarter.

Ikke udleverede præmier.

Præmier, der ikke har kunnet afleveres til vinderne eller en kammerat af de
ordinære onsdags matcher, kan afhentes på kontoret i 2019.

Vi opfordrer til, at venner og bekendte til vinderne,
påtager sig at modtage og overbringe præmier til vindere,
der ikke selv er til stede ved præmieoverrækkelsen.

Præmier der ikke er afhentet senest 14 dage efter turneringen - tilfalder Onsdagsherrerne

d. Præmiestørrelser

Beløbsstørrelserne på gavekort er som tidligere:
1. præmie : for 200 kr. - gavekort eller anden præmie
2. præmie : for 150 kr. - gavekort eller anden præmie
3. præmie : for 125 kr. - gavekort eller anden præmie
4. præmie : for 100 kr. - gavekort eller anden præmie

Der uddeles præmier i rækkerne A - B - C
Antallet af præmier afgøres af antal deltagere i hver række.

Der uddeles præmie for hver 8. påbegyndt deltager efter følgende model : 1-8=1 / 9-16=2 / 17-24=3 / 25-?=4

Udover vinderpræmier i hver række, er der følgende præmier:

Nærmest flaget på alle par 3 hullerne + nærmest flaget i 2 slag på hul 7


e. Sponsorerede matcher


Der er flere sponserede matcher henover sæsonen – se igen
www.onsdagsherrerne.dk - Matchprogram.

Præmierne vil være efter sponsor´s eget valg.

f. Points beregning til medlemmer på års kortet, hvor de 10
bedste resultater hen over sæsonen tæller afgøres på den
enkelte onsdag af hcp. for vinderen i hver række.

Der uddeles 10 points til vinderen i hver række og 1 points
til den 10. bedste på dagen. I alt fordeles der principielt
55 points pr. række for hver spille dag (summen af tallene 1
til 10). Kun vinderen får 10 point og så vil der fra 2
pladsen og nedefter, ved pointlighed blive tildelt samme
antal points til spillerne uanset forskelle i handicap index
Eksempel på pointstildeling:

Spiller Score Points på års kortet

A 38 10 Bedst på bagni osv. Den matematiske model
B 38 9
C 36 8
D 34 7
E 33 6
F 32 4
G 32 4
H 32 4
I 31 2
J 30 1
Spiller A har scoret flest point på bagni og får 10 points for scoren 38
points og spiller B får så 9 point. Spiller C, som ”kun”
scorer 36 points, får 8 points. Spiller D og E har scoret
henholdsvis 34 og 33 points og får derfor henholdsvis 7 og 6
points.
Spillerne F, G og H har alle scoret 32 points og fordeler
derfor summen af 5 points, 4 points og 3 points divideret
med 3 mellem sig. (5+4+3 er lig med 12, som divideret med 3
giver 4 points til hver spiller.) Spiller I og spiller J får
de sidste points – henholdsvis 2 og 1 point.

I tilfælde af pointlighed ved årsafslutningen mellem to
eller flere spillere afgøres placering på års kortet som følger:

1.den spiller der samlet set har opnået flest point, før
fratræk af dårligste placeringer har den bedste placering.

2.Den spiller der har flest 1. pladser i den ugentlige
turnering har den bedste placering.

3.Den spiller der har flest 2. pladser i den ugentlige
turnering har den bedste placering.

4.osv.


g. Tidsrum for almindelige Onsdags matcher er fra 8-4 til og med 23-9 2020

Der kan spilles indtil kl. 17.00, der er sidste
start tid for at være med i Onsdags matchen.

h. Markøren for en onsdagsherrer skal være en anden onsdagsherrer

i. Offentliggørelse af resultater fra Onsdags turneringerne

Resultaterne fra Onsdags turneringerne offentliggøres
hurtigst muligt på www.onsdagsherrerne.dk – Resultater.

i. Kommunikation til spillere i Onsdags matcherne
Vi vil fortsat annoncere turneringer der kræver manuel
tilmelding, ved opslag i klubhuset, men vi vil i størst
mulig omfang kommunikere med vore medlemmer via vore egen
hjemmeside:
www.onsdagsherrerne.dk
 

 

Onsdagsherrerne i Aarhus Golf Club
 
Onsdagsherrerne - Webmaster: cboutrup@gmail.com