INFORMATIONSOVERSIGT


 

Sådan bliver du medlem af Onsdagsherrerne


Tilmelding til den løbende turnering (års kortet)

(Points til den løbende turnering for de medlemmer, der melder sig på års kortet, vil først blive registreret, når der spilles til

sommergreens.)

Turnerings gebyret er 600 kr.

Points tæller først med på årskortet, når beløbet er indbetalt til MOBILEPAY 551088 (onsdagsherrerne i AGC)

NB: Medlems nummer og navn skal opgives ved indbetaling.

Dagsturnering: Matchgebyr kr. 70 pr. gang. MOBILEPAY 551088

Rækkeinddelinger:

Nedenstående er de midlertidige hcp. inddelinger

De endelige bliver lavet efter de spillede runder i april.

Hvis man bliver flyttet til en anden række, vil manfå de optjente point på årskortet med over i den nye række.

A-rækken: +8 - 11,1

B-rækken: 11,2 - 20,4

C-rækken: 20,5 - 40,0

D-rækken : +8 - 54

Tilmelding:

Tilmelding til Onsdags herrernes ordinære matcher skal ske udelukkende via Golfbox.

Det gælder både de spillere, der har tilmeldt sig Års kortet, og de der deltager på Dagskort.

Udover tilmelding på golfbox, skal du også tilmeldes i golfbox/klubturneringer,af hensyn til handicapregulering.

Du er automatisk tilmeldt alle alm. onsdagsmatcher (dog ikke gunstarter-her skal du selv tilmelde dig) og du skal slette

dig de dage du ikke deltager.

Alle deltagere skal ligeledes selv indberette sin score på dagen på det tilsendte “link” fra OH på spilledagen (bliver
udsendt om formiddagen). DET SKAL SKE SENEST KL. 21.30 PÅ SPILLEDAGEN - EFTER 21.30 OPGØRES RESULTATET AF DAGENS
MATCH MED DE INDTASTEDE SCORE.
Scores kan endnu ikke godkendes elektronisk. Derfor SKAL der tages 1. billede af alle scorekortene i jeres bold og sendes til
onsdagsherrerne@hotmail.dk

Gunstarter:

Onsdags herrerne har flere gunstarter i sæsonen.

For detaljeret information om matcher og sponsorer – se Onsdags herrernes matchprogram.)

SAT CUP:

En turnering der blev etableret i 2012 mod Trehøje og Stensballegaard.

Finalen bliver afviklet over 36 huller, det kræver derfor en god fysik at deltage i dette arrangement

De 3 bedst placerede på onsdags herrernes års kortet den 1. august i A+B+C rækken har kvalificeret sig til finalen

Turneringen går på skift mellem de 3 klubber.

Matchkomiteen udtager 3 wildcard.

Finalen spilles altid i september - datoen kan ses på vores matchprogram på : onsdagsherrerne.dk

Der spilles om æren og en kæmpe pokal, som vinderklubben har stående indtil næste års finale.

I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere spillere afgøres placering som følger

1.Den spiller der samlet set har opnået flest point, før fratræk af dårligste placeringer har den bedste placering.

2.Den spiller der har flest 1. pladser i den ugentlige turnering har den bedste placering.

3.Den spiller der har flest 2. pladser i den ugentlige turnering har den bedste placering.

4.Lodtrækning

ØVRIGE INFORMATIONER

a. Matchformer

Der vil i lighed med tidligere år blive afviklet onsdags turneringer, hvor der spilles stableford eller modificeret slagspil i A- og B- og

C- rækken.

Se mere på www.onsdagsherrerne.dk - Matchprogram.

b. SAT - Cup finalen der er omtalt ovenfor

c. Præmieoverrækkelse

Der er der ikke længere noget krav om, at vinderne skal være til stede under præmieoverrækkelsen for at få deres præmier.

Præmieoverrækkelse finder sted ca. 1. gang pr. måned ved en GUNSTART eller på en annonceret spilledag.

NB: Kravet om tilstedeværelse for at få præmie er dog fortsat gældende ved sponserede gunstarter.

Ikke udleverede præmier.

Præmier, der ikke har kunnet afleveres til vinderne eller en kammerat af de ordinære onsdags matcher, bliver afleveret på anden

vis.

Vi opfordrer til, at venner og bekendte til vinderne, påtager sig at modtage og overbringe præmier til vindere, der ikke selv er til

stede ved præmieoverrækkelsen.

d. Præmiestørrelser

Beløbsstørrelserne på gavekort er som tidligere for A+B+C rækken :

1. præmie : for 200 kr. - gavekort eller anden præmie

2. præmie : for 150 kr. - gavekort eller anden præmie

3. præmie : for 125 kr. - gavekort eller anden præmie

4. præmie : for 100 kr. - gavekort eller anden præmie

For D-rækken vil der være vin/øl præmier til de 2 bedste - dog kun 1 hvis der kun er 1-4 deltagende.

Antallet af præmier afgøres af antal deltagere i hver række.

Der uddeles præmie i A+B+C rækken for hver 8. påbegyndt deltager efter følgende model : 1-8=1 / 9-16=2 / 17-24=3 / 25-?=4 og

D rækken er det for hver påbegyndt 4. deltager - dog max. 2 præmier.

Udover vinderpræmier i hver række, er der følgende præmier:

Nærmest flaget på alle par 3 hullerne + nærmest flaget i 2 slag på hul 7

e. Sponsorerede matcher

Der er flere sponserede matcher henover sæsonen – se igen

www.onsdagsherrerne.dk - Matchprogram.

Præmierne vil være efter sponsor´s eget valg.

f. Points beregning til medlemmer på års kortet, hvor de 10 bedste resultater hen over sæsonen tæller afgøres på den enkelte

onsdag af hcp. for vinderen i hver række.

Der uddeles 10 points til vinderen i hver række og 1 points til den 10. bedste på dagen. I alt fordeles der principielt 55 points pr.

række for hver spille dag (summen af tallene 1 til 10). Kun vinderen får 10 point og så vil der fra 2 pladsen og nedefter, ved

pointlighed blive tildelt samme antal points til spillerne uanset forskelle i handicap index

Eksempel på pointstildeling:

Spiller Score Points på års kortet

A 38 10 Bedst på bagni osv. Den matematiske model

B 38 9

C 36 8

D 34 7

E 33 6

F 32 4

G 32 4

H 32 4

I 31 2

J 30 1

Spiller A har scoret flest point på bagni og får 10 points for scoren 38 points og spiller B får så 9 point. Spiller C, som ”kun” scorer

36 points, får 8 points. Spiller D og E har scoret henholdsvis 34 og 33 points og får derfor henholdsvis 7 og 6 points.

Spillerne F, G og H har alle scoret 32 points og fordeler derfor summen af 5 points, 4 points og 3 points divideret med 3 mellem

sig. (5+4+3 er lig med 12, som divideret med 3 giver 4 points til hver spiller.) Spiller I og spiller J får de sidste points – henholdsvis

2 og 1 point.

I tilfælde af pointlighed ved årsafslutningen mellem to eller flere spillere afgøres placering på års kortet som følger:

1.den spiller der samlet set har opnået flest point, før fratræk af dårligste placeringer har den bedste placering.

2.Den spiller der har flest 1. pladser i den ugentlige turnering har den bedste placering.

3.Den spiller der har flest 2. pladser i den ugentlige turnering har den bedste placering.

4.osv.

g. Tidsrum for almindelige Onsdags matcher er normalt fra første onsdag i april til næstsidste onsdag i september

Der kan spilles fra hele dagen indtil kl. 17.00, for D-rækken dog 18.30 der er sidste start tid for at være med i Onsdags matchen.

h. Markøren for en onsdagsherrer skal være en anden onsdagsherrer

i. Offentliggørelse af resultater fra Onsdags turneringerne

Resultaterne fra Onsdags turneringerne offentliggøres hurtigst muligt på www.onsdagsherrerne.dk – Resultater.

i. Kommunikation til spillere i Onsdags matcherne

Vi vil fortsat annoncere turneringer der kræver manuel tilmelding, ved opslag i klubhuset, men vi vil i størst mulig omfang

kommunikere med vore medlemmer via vore egen hjemmeside: www.onsdagsherrerne.dk

BEMÆRK

Onsdagsherrerne spiller ikke med lokalregel E-5.
 

 

Onsdagsherrerne i Aarhus Golf Club
 
Onsdagsherrerne - Webmaster: cboutrup@gmail.com